N.V. RENDO Holding

Naast de functie van moedermaatschappij voor de verschillende vennootschappen, wordt de taak van de directievoering over die vennootschappen verricht door de directie van deze vennootschap.

RENDO Beheer B.V.

Binnen RENDO Beheer B.V. vinden de volgende activiteiten plaats: meetdiensten, openbare verlichting, innovatieve projecten en de stafdiensten Financieel- economische administratie, Personeel en organisatie, Facilitaire Zaken, Automatisering, Communicatie en Public Relations.

N.V. RENDO (RENDO Netwerken)

Eigenaar en beheerder van gebouwen, terreinen en van elektriciteits- en aardgasdistributienetten in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel.

RENDO Duurzaam B.V.

Deze vennootschap houdt zich bezig met advies ten aanzien van duurzame projecten.