De algemeen directeur van N.V. RENDO Holding is de heer E.R. Veenstra.