RENDO regionaal netwerkbedrijf met een duurzaam karakter

RENDO is onderscheidend in het adequaat faciliteren van regionale- en lokale initiatieven in haar werkgebied. Binnen haar wettelijke mogelijkheden is zij bereid om hier ook gericht in te investeren als het gaat om de distributie van warmte, biogasleidingen en het faciliteren van zogenaamde zonneweides.

RENDO is een regionaal netwerkbedrijf, verantwoordelijk voor een adequate distributie van gas en elektriciteit in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO streeft er naar om haar huidige sterke positie als netbeheerder en netwerkbedrijf (aardgas, groen gas, elektriciteit, data en warmte) voortdurend te verbeteren. RENDO wil als netwerkbedrijf actief zijn bij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en de transitie naar een duurzame energievoorziening. De nabijheid van het eigen betrouwbare en veilige energienetwerk is steeds het vertrekpunt. Daarnaast wil RENDO een maatschappelijk verantwoordelijke rol innemen voor haar stakeholders als het gaat om duurzaamheid en energietransitie in de regio.

Fiscaal nummer
NL 8056.85.492.B01

KvK nr Meppel

N.V. RENDO Holding : 04052476
RENDO Beheer B.V. : 04053149
N.V. RENDO : 04016836
RENDO Duurzaam : 04066476
Enavi B.V. : 69560803
N-TRA B.V. : 69560773
RE-NET B.V. : 55118011
RE-NET Hoogeveen B.V. : 69944008

 

 

N.V. RENDO Holding is de moedermaatschappij van de verschillende vennootschappen. De statutaire directievoering over alle vennootschappen wordt verricht door de directie van deze vennootschap. Deze vennootschap is ook eigenaar van enkele gebouwen en terreinen (bijvoorbeeld kantoor in Meppel).

RENDO Beheer B.V.
RENDO Beheer verleent diverse stafdiensten aan de verschillende entiteiten binnen de RENDOGroep. Het gaat om de afdelingen Algemene Zaken (AZ), waaronder Human Resource Management (HRM), Facilitaire Zaken (FZ), PR & communicatie, Financiële Economische Administratie (FEA), ICT en Controlling & Regulering (C&R).

N.V. RENDO is een netwerkbedrijf. RENDO draagt zorg voor het ontwerp, de bouw en het beheer van gas- en elektriciteitsnetwerken. RENDO distribueert gas, elektriciteit en warmte naar alle aansluitingen in haar werkgebied.

Enavi B.V. is de beheerder van meetinrichtingen grootverbruik, aannemer van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Tevens worden commerciële aanverwante diensten vanuit dit bedrijfsonderdeel geëxploiteerd.

N-TRA B.V. gaat voor een fossielvrij energiesysteem, uitgaande van een optimale lokale energiemix (groen gas, fossiel gas, elektra en warmte). Daarmee willen wij zo optimaal mogelijk bijdragen aan de duurzame ambities van de gemeente waarbij wij een belangrijke rol zien voor de ondergrondse energie infrastructuur (groen gas, warmte en elektriciteit).

RE-NET B.V. is initiatiefnemer en betrokken bij verschillende glasvezelactiviteiten in Overijssel en Drenthe. Vanuit de gedachte dat snel internet voor iedereen even toegankelijk moet zijn, verzorgen wij in het bijzonder de buitengebieden met onze projecten.

Missie, visie en strategie
RENDO heeft de intentie en ambitie om de belangrijkste regionale speler en gesprekspartner te zijn voor gemeenten en inwoners op gebied van energievoorziening en duurzaamheid. Hierbij speelt zij in op de marktontwikkelingen vanuit de energietransitie om aantrekkelijke niches te creëren. De ambitie is om op alle gebieden beter dan gemiddeld te presteren.

Missie

‘’RENDO wil in 2030 volledig afscheid nemen van fossiel gas en nog slechts duurzaam gas vervoeren”

De 9 aandeelhoudende gemeenten vormen ook het werkgebied van RENDO.

Visie
RENDO is ervan overtuigd dat ook in 2030 duurzaam gas belangrijk is voor de energievoorziening. De bestaande gasinfrastructuur in het RENDO werkgebied is kwalitatief goed op orde en kan nog decennia mee. De energietransitie kan gedeeltelijk vanuit de huidige infrastructuur plaatsvinden. Halverwege 2018 stroomt er 3 % groen gas door de netten van RENDO, in 2019 loopt dit op naar 9% en in 2022 naar 24%. Er is voldoende potentie voor groen gas in Drenthe en Overijssel.

De kerntaak van RENDO is netbeheer. De financiële resultaten, omzet en uit te keren dividend zijn hier vooral op gebaseerd. Binnen de energietransitie spelen lokale en regionale samenwerkingsverbanden en initiatieven (van onderop) een steeds prominentere rol. De omvang en flexibiliteit van RENDO is een uitgelezen kans om hier goed op in te spelen en onderscheidend te zijn ten opzichte van de grotere netbeheerders. De toekomstige waarde van het RENDO netwerk zit vooral in de mogelijkheden die een bestaand collectief netwerk biedt.  Verder kan het RENDO netwerk heel goed als achtervang fungeren voor particulieren en bedrijven die in eerste instantie energie-zelfvoorzienend willen zijn (een dynamisch netwerk). Het goed gebruiken van een collectief bestaand netwerk is velen malen efficiënter en duurzamer dan het nieuw aanleggen van vele individuele systemen. Voor ‘’warmte’’ zien we overigens wel mooie voorbeelden in Coevorden en Schoonebeek als het gaat om individuele projecten.

Strategie
Samen met de aandeelhoudende gemeenten in Drenthe en Overijssel wil RENDO de productie van groen gas verhogen. Zelf mag zij geen groen gas produceren, maar ondersteunt de innovatie en werkt aan een soepele vergunningverlening. Een belangrijk punt is ervoor te zorgen dat de productie van groen gas blijft toenemen. Via gerichte lobby en publiciteit, met name in de regio, wil RENDO hameren op de mogelijkheden voor de energietransitie van de bestaande gasinfrastructuur. Kosten spelen hierbij een belangrijke rol.

Scroll Up