De RENDO groep bestaat uit N.V. RENDO Holding, RENDO Beheer, N.V. RENDO,

Enavi, N-TRA en RE-NET

RENDO, regionaal netwerkbedrijf met een duurzaam karakter 

RENDO is een regionaal netwerkbedrijf, verantwoordelijk voor een adequate distributie van gas en elektriciteit in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO streeft er naar om haar huidige sterke positie als netbeheerder en netwerkbedrijf (aardgas, groen gas, elektriciteit, data en warmte) voortdurend te verbeteren. RENDO wil als netwerkbedrijf actief zijn bij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en de transitie naar een duurzame energievoorziening. De nabijheid van het eigen betrouwbare en veilige energienetwerk is steeds het vertrekpunt. Daarnaast wil RENDO een maatschappelijk verantwoordelijke rol innemen voor haar stakeholders als het gaat om duurzaamheid en energietransitie in de regio.

De overige activiteiten van RENDO zijn gerelateerd aan verantwoorde verduurzaming van de regio en een toegevoegde waarde voor haar aandeelhouders in de regio waarbinnen zij opereert. Alle activiteiten zijn infrastructureel gerelateerd.

  • N.V. RENDO beheert en onderhoudt het gas- en elektriciteitsnetwerk in uw regio. RENDO Netwerken is de merknaam van N.V. RENDO.
  • RENDO Beheer B.V. verzorgt diverse stafdiensten voor de N.V. RENDO Holding en haar bedrijfsonderdelen.
  • Enavi B.V. is de beheerder van meetinrichtingen grootverbruik, aannemer van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Tevens worden commerciële aanverwante diensten vanuit dit bedrijfsonderdeel geëxploiteerd.
  • N-TRA B.V. is onafhankelijk adviseur op het gebied van het versnellen van de energietransitie.
  • RE-NET B.V. is initiatiefnemer van verschillende glasvezelinitiatieven in Overijssel en Drenthe.

De volgende 9 gemeenten zijn aandeelhouder van N.V. RENDO:

  • Meppel, Hoogeveen, Coevorden, De Wolden, Westerveld (Drenthe)
  • Steenwijkerland, Staphorst, Hardenberg, Zwartewaterland (Overijssel)

Fiscaal nummer
NL 8056.85.492.B01

KvK nr Meppel

N.V. RENDO Holding : 04052476
RENDO Beheer B.V. : 04053149
N.V. RENDO : 04016836
RENDO Duurzaam : 04066476
Enavi B.V. :  69560803
N-TRA B.V. :  69560773
RE-NET B.V. :  55118011
RE-NET Hoogeveen B.V. :  69944008

Missie, visie en strategie

RENDO heeft de intentie en ambitie om de belangrijkste regionale speler en gesprekspartner te zijn voor gemeenten en inwoners op gebied van energievoorziening en duurzaamheid. Hierbij speelt zij in op de marktontwikkelingen vanuit de energietransitie om aantrekkelijke niches te creëren. De ambitie is om op alle gebieden beter dan gemiddeld te presteren.

Missie

‘’RENDO wil in 2030 volledig afscheid nemen van fossiel gas en nog slechts duurzaam gas vervoeren”

De 9 aandeelhoudende gemeenten vormen ook het werkgebied van RENDO.

Visie

RENDO is ervan overtuigd dat ook in 2030 duurzaam gas belangrijk is voor de energievoorziening. De bestaande gasinfrastructuur in het RENDO werkgebied is kwalitatief goed op orde en kan nog decennia mee. De energietransitie kan gedeeltelijk vanuit de huidige infrastructuur plaatsvinden. Media 2018 stroomt er 3 % groen gas door de netten van RENDO, in 2019 loopt dit op naar 9% en in 2022 naar 24%. Er is voldoende potentie voor groen gas in Drenthe en Overijssel.

De kerntaak van RENDO is netbeheer. De financiële resultaten, omzet en uit te keren dividend zijn hier vooral op gebaseerd. Binnen de energietransitie spelen lokale en regionale samenwerkingsverbanden en initiatieven (van onderop) een steeds prominentere rol. De omvang en flexibiliteit van RENDO is een uitgelezen kans om hier goed op in te spelen en onderscheidend te zijn ten opzichte van de grotere netbeheerders. De toekomstige waarde van het RENDO netwerk zit vooral in de mogelijkheden die een bestaand collectief netwerk biedt.  Verder kan het RENDO netwerk heel goed als achtervang fungeren voor particulieren en bedrijven die in eerste instantie energie-zelfvoorzienend willen zijn (een dynamisch netwerk). Het goed gebruiken van een collectief bestaand netwerk is velen malen efficiënter en duurzamer dan het nieuw aanleggen van vele individuele systemen. Voor ‘’warmte’’ zien we overigens wel mooie voorbeelden in Coevorden en Schoonebeek als het gaat om individuele projecten.

Strategie

Samen met de aandeelhoudende gemeenten in Drenthe en Overijssel wil RENDO de productie van groen gas verhogen. Zelf mag zij geen groen gas produceren, maar ondersteunt de innovatie en werkt aan een soepele vergunningverlening. Een belangrijk punt is ervoor te zorgen dat de productie van groen gas blijft toenemen. Via gerichte lobby en publiciteit, met name in de regio, wil RENDO hameren op de mogelijkheden voor de energietransitie van de bestaande gasinfrastructuur. Kosten spelen hierbij een belangrijke rol.

Scroll Up