RENDO uw regionale partner voor een duurzame toekomst

RENDO speelt een rol zowel in de energietransitie als in de toekomstige energievoorziening in haar werkgebied
RENDO is vanuit meerdere invalshoeken betrokken bij de energietransitie. De energiestromen op de netwerken van N.V. RENDO verschuiven van afname naar opwek. De invoeding van duurzaam opgewekte elektriciteit en groen gas spelen een steeds grotere rol. N.V. RENDO streeft ernaar om het aardgas in haar netwerk zoveel mogelijk te laten verdringen door alternatieve gassen. Wat betreft gas, stimuleren wij de komende jaren de verdere invoering van groen gas op haar net. Hierbij kijken wij met een open blik naar de toekomstige samenstelling van het gas.

Daarnaast is RENDO aangehaakt bij landelijke initiatieven die onderzoek doen naar de mogelijkheden om waterstof te transporteren in gasnetten. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een waterstofnetwerk in een nieuwbouwwijk in de gemeente Hoogeveen. N-TRA richt zich onder meer op duurzame gebiedsontwikkeling door duurzaamheidsconvenanten af te sluiten en de ontwikkeling van een model om te komen tot de optimale duurzame energiemix. Wat betreft elektriciteit, zorgen wij ervoor dat ons net de komende jaren is voorbereid is op de verdere invoering (groei) van schone energie (bijvoorbeeld door zonnepanelen). Wij zullen maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die Wet STROOM biedt, zeker als het gaat om de opslag van energie.

Bedrijfswaarden
Belangrijke bedrijfswaarden zijn naast een veilig, kwalitatief hoogstaand, betrouwbaar en betaalbaar energienetwerk: klantgerichtheid, flexibiliteit en duurzaam ondernemen. De nadruk van de activiteiten ligt binnen het RENDO energienetwerkgebied.

Stakeholders
RENDO kent drie belangrijke stakeholders:

  • Klanten/publiek
  • Aandeelhouders
  • Personeel

Voor klanten/publiek biedt RENDO een veilig, betrouwbaar en efficiënt energienet, een goede dienstverlening tegen relatief lage kosten en  aantrekkelijke (duurzame) producten en diensten voor de vrije markt.

Voor aandeelhouders is RENDO een goed georganiseerd en transparant bedrijf. Een bedrijf dat steeds in brede zin een positieve waardeontwikkeling realiseert. Een duurzame ondernemer met een positieve uitstraling in haar omgeving.
Een organisatie met groei en met aantrekkelijke rendementen en een laag risicoprofiel.

Voor personeel is RENDO een goede werkgever voor betrokken werknemers, die handelt op basis van respect en wederzijdse verantwoordelijkheid. Een werkgever met een goed werkklimaat.

Medewerkers
RENDO wil een goede werkgever zijn. Jaarlijks wordt ingezet op opleidingen en doorstroming. Van medewerkers wordt een flexibele en open houding verwacht.

We zijn  volop in ontwikkeling. Functies veranderen en nieuwe functies ontstaan. Hier bieden wij kansen. Als werkgever is RENDO een solide werkgever met een goede werksfeer. De ontwikkelingen blijven zich op een hoog tempo opvolgen. Dit betekent veel voor de organisatie en haar medewerkers. Het vraagt om gemotiveerde medewerkers met ontwikkelvermogen. Tegelijkertijd is er een toenemende uitdaging gekwalificeerd personeel te werven en deze voor langere tijd aan RENDO te binden.

De gemiddelde leeftijd binnen RENDO is relatief hoog. Na 2020 gaan relatief veel medewerkers met pensioen. In de eerste helft van 2015 is dan ook een strategisch personeelsbeleid gepresenteerd, hoe om te gaan met vergrijzing en hoe te bewerkstelligen dat RENDO een aantrekkelijke werkgever blijft ook voor jonge mensen met ambitie.

Opleiding
Als lerende organisatie is RENDO continu in ontwikkeling. Een cyclus van continu leren en bijstellen hoort bij een excellerende organisatie. Dit vraagt van de medewerkers een bepaalde instelling in het dagelijkse werk. Tools worden hiervoor aangeboden om naast specifieke separate cursussen/opleidingen ook andere vormen van het “leren” mogelijk te maken. “Training on the Job” is hier een voorbeeld van. De toenemende krapte in combinatie met de eerder geschetste vergijzing heeft tot gevolg gehad dat het opleiden van technisch personeel binnen RENDO nog prominenter de aandacht heeft gekregen. Er is een structurele monitoring van de verwachte verloop van personeel de komende jaren. Verschillende varianten van werken/leren worden toegepast, naast de werving van direct gekwalificeerd personeel. Deze variabele insteek draagt bij aan het tijdig voorzien in technisch personeel. Ook de vorm van een “interne kweekvijver” werpt zijn vruchten af.

Ontwikkeling
RENDO wil ook zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om energiebesparing en duurzaamheid. In 2016 hebben we zonnepanelen op het dak van ons kantoor gelegd, wordt het gebruik van papier verder teruggedrongen, wordt afval op kantoor beter gescheiden en beoordelen we of elektrische bedrijfsauto’s of bedrijfsauto’s op groen gas tot de mogelijkheden behoren.

Organisatiestructuur

N.V. RENDO Holding
Naast de functie van moedermaatschappij voor de verschillende vennootschappen, wordt de taak van de directievoering over die vennootschappen verricht door de directie van deze vennootschap.

RENDO Beheer B.V.
RENDO Beheer verzorgt diverse stafdiensten voor de N.V. RENDO Holding en haar bedrijfsonderdelen.

Enavi B.V.
Enavi verzorgt de energievoorziening en energiemeting (meetdiensten) bij bedrijven en organisaties die veel energie gebruiken.

N-TRA B.V.
N-TRA richt zich op het versnellen en concretiseren van de energietransitie.

N.V. RENDO
N.V. RENDO beheert en onderhoudt het gas- en elektriciteitsnetwerk in uw regio. RENDO Netwerken is de merknaam van N.V. RENDO.

RE-NET B.V.
RE-NET is initiatiefnemer van verschillende glasvezelinitiatieven in Overijssel en Drenthe.

Bestuur
De algemeen directeur van N.V. RENDO Holding is de heer E.R. Veenstra.

 

Scroll Up