Nieuwsbrief Rendoment
Geplaatst op 14 maart 2017

Geachte relatie van RENDO,

U ontvangt de tweede nieuwsbrief van dit jaar van RENDO. Deze verschijnt tioen keer per jaar. Ik wens u veel leesplezier en opmerkingen en/of suggesties zijn van harte welkom op directie@rendo.nl.

Eddy Veenstra, Algemeen directeur N.V. RENDO Holding

 

Nieuwsbrief Rendoment maart 2017