Geplaatst op 22 januari 2018

In december 2017 is de begroting 2018 voor N.V. RENDO Holding vastgesteld.

In de begroting komen de verschillende bedrijven binnen de holding terug: RENDO Netwerken, Enavi, N-TRA en RE-NET. Ten opzichte van voorgaande jaren is het investeringsprogramma verhoogd. Dit alles heeft te maken met de energietransitie en onder meer met het investeren in glasvezelnetwerken. Daarnaast willen we ICT naar een hoger plan tillen binnen RENDO en leiden de aantrekkende economie en woningmarkt tot meer investeringen in de infrastructuur. De begroting eindigt op een positief resultaat van EUR 9,4 miljoen. Dit is een kleine miljoen euro lager dan begroot in 2017. Dit heeft alles te maken met het verhoogde investeringsprogramma en het gegeven dat kosten (bijvoorbeeld personeelslasten) voor de baten uitgaan.