Geplaatst op 6 juli 2017

In oktober 2016 heeft RENDO bezoek gehad van actualiteitenprogramma Nieuwsuur van de Nederlandse Publieke Omroep. Tijdens dit bezoek is het veel besproken onderwerp, namelijk het terugleveren van opgewekte energie door middel van PV-panelen, uitvoerig aan de orde geweest.

In de buurt van Hoogeveen in het buitengebied van RENDO, heeft een aantal klanten aangegeven dat met name op het midden van de dag, de inverter van haar pv-panelen afschakelt als gevolg van een te hoge spanning (hoger dan 253 Volt). Het gevolg is dat er op dat specifieke moment niet kan worden terug geleverd aan het net.

RENDO moet net als alle andere netbeheerders, voldoen aan de Netcode. Dit zijn regels voor de spanningshuishouding, waarbij de minimale en maximale toegestane laagspanning loopt van 207 Volt tot 253 Volt. De “te“ hoge spanning is onder andere het gevolg van lange afstanden met een relatief dunnere diameter geleiders én weinig verbruik op dat moment in het laagspanningsnet.

De traditionele netuitbreiding, dat wil zeggen het leggen van middenspannings- en laagspanningskabels en plaatsing van een transformatorstation, zou in deze situatie ruim € 200.000 gaan kosten. Een investering welke niet in verhouding staat tot de opbrengsten van de klant. RENDO heeft een alternatief gevonden, namelijk de LS-LS regelaar waarmee de investering op circa € 30.000 ligt.

In Nieuwlande heeft RENDO inmiddels haar klanten hiermee kunnen helpen. Zij heeft daar als eerste netbeheerder in Nederland een laagspanningsregelaar LVRSys van A-Eberle geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de spanning in het net, onafhankelijk per fase, omhoog en omlaag kan worden geschakeld. Dit is afhankelijk van het afnemen of het terug leveren van energie op het laagspanningsnet.

De regelaar is door RENDO in het bestaande net geplaatst.  Uit spanningsmetingen van maart dit jaar, uitgevoerd bij de klanten met PV-problemen in Nieuwlande (na plaatsing van de regelkast), is gebleken dat in de gehele meetperiode de spanning bij de klanten niet hoger is geweest dan 235 volt. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat in deze situatie de regelkast een goede oplossing is. En biedt dit mogelijkheden voor de toekomst.