Een jaarverslag is een overzicht van wat er in het betreffende jaar in een organisatie is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording. Jaarverslagen van N.V. RENDO Holding zijn inzichtelijk gemaakt. Hierin leest u wat wij in het afgelopen jaar hebben gerealiseerd.

U kunt de verslagen hieronder direct downloaden: