Over Energietransitie

De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is op termijn onvermijdelijk.

Binnenkort vervalt al de aansluitplicht voor aardgas in nieuwbouwwijken. In de Energieagenda van het kabinet is opgenomen dat we in 2050 geen gebruik meer maken van aardgas. De komende jaren en decennia is er dan ook sprake van een energietransitie. Met andere woorden van fossiele energie naar schone energie (geen CO2 uitstoot). RENDO wil goed inspelen op deze energietransitie en wil samen met haar aandeelhoudende gemeenten komen tot een optimale (haalbare) energiemix in Zuid Drenthe en Noord Overijssel. Deze mix bestaat uit groen gas, warmte, aardgas en elektriciteit, waarbij het gebruik van aardgas langzamerhand zal afnemen. RENDO sluit convenanten met haar aandeelhoudende gemeenten, waarin het werken aan deze energiemix wordt genoemd. Ook het komen tot een warmteplan (gebruik maken van restwarmte van de industrie, die nu nog de lucht in gaat) en een toekomstige energie-infrastructuur per gemeente zijn onderdelen van het convenant. In dit hoofdstuk houden we u op de hoogte van de energietransitie in ons werkgebied en de stappen die RENDO zet. RENDO wil zich onderscheiden in het optimaal faciliteren van initiatieven en ideeën vanuit een wijk, buurt of dorp op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.

 

RENDO houdt zich bezig met duurzame projecten. Hiervan zijn onder meer het plaatsen van warmtepompen met vloerverwarming. De servicemonteurs regelen vakkundig de duurzame systemen in en zorgen voor service en onderhoud. Ook het beheren van duurzame installaties waar koude en warmte en warm tapwater wordt geleverd op basis van een warmte-koude-opslag systeem en zonneboilers is daarvan een voorbeeld.
RENDO werkt samen met Buurkracht. Buurkracht helpt bewoners van buurten, wijken, straten, dorpen bij het samen energie besparen.

RENDO begeeft zich net als vele netwerkbeheerders op het gebied van energietransitie. Dit onderdeel richt zich op energievergroening en -besparing. Er komt steeds meer vaart in de energietransitie, maar er moet een tandje bij om de 14% duurzame energie in 2020, of 16% in 2023, te halen. Om een substantiële bijdrage te leveren aan het behalen van deze doelen is RENDO samen met interne- en externe partners om nieuwe ideeën en schaalbare oplossingen te ontwikkelen, en ervoor te zorgen dat de innovaties ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Wij leveren de volgende producten:

  • Convenanten met gemeenten
  • Groengas
  • Smart Grids
  • Warmtenetten (bijvoorbeeld MeppelEnergie)
  • PV (photovoltaïsch)