RENDO heeft een partnerschap met haar 9 aandeelhoudende gemeenten in Drenthe en Overijssel.

Rendo heeft een partnerschap met haar aandeelhoudende gemeenten. Met iedere aandeelhoudende gemeente wordt afzonderlijk een overeenkomst gesloten over welke rol RENDO in de periode 2016-2020 gaat spelen bij de energietransitie in desbetreffende gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om het faciliteren of participeren in duurzame projecten (op maat en meetbaar).

Aandeelhoudende gemeenten RENDO

 • Coevorden
 • Hardenberg
 • Hoogeveen
 • Meppel
 • Staphorst
 • Steenwijkerland
 • Westerveld
 • De Wolden
 • Zwartewaterland

Raad van Commissarissen RENDO

 • De heer J.E. Kielman (President commissaris)
 • De heer P. Adema
 • De heer G. Bakema
 • De heer D.J. Klein Essink
 • De heer E.S. Rijnders

Statuten

De taken van de Raad van Commissarissen zijn expliciet beschreven in de statuten van N.V. RENDO Holding.

Klokkenluidersregeling

De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan. Alle ins en outs kunt u nalezen in de Klokkenluidersregeling.

Scroll Up